Środa, 26.06.2019

Łagodne sposoby prowadzenia windykacji

  • 27.06.2018, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Łagodne sposoby prowadzenia windykacji
W biznesie sprawy finansowe odgrywają fundamentalną rolę. Tym bardziej nie dziwi, że kwestie zadłużenia to sprawy ważkie dla całości obrotu gospodarczego. W przypadku postępowania egzekucyjnego chodzi o odzyskanie od dłużnika kwoty pieniężnej, ale sprawa dotyczyć może również świadczeń niepieniężnych.

Kwestia windykacji długu budzi olbrzymie emocje, a im większa stawka tym wyższy ich poziom.

Porozmawiajmy zatem o postępowaniu polubownym, w którym to za pomocą łagodnych, pokojowych metod uzyskać można zamierzony efekt – spłatę zadłużenia.

 

Trudne początki odzyskiwania należności

Ten rodzaj windykacji pozwala wyjść z twarzą obu stronom stosunku dłużnik-wierzyciel, a dzięki zawartemu porozumieniu poprawnie ułożyć sobie wzajemne relacje i stworzyć szansę na rokujące kontakty w przyszłości.

Odpowiednie zaangażowanie w windykację polubowną, skutkować może nie tylko nawiązaniem kontaktu z dłużnikiem. Skuteczne negocjacje doprowadzają do ustalenia sposobu oraz harmonogramu spłat.

Windykacja polubowna cechuje się zastosowaniem łagodnych środków perswazji, które przyjmują postać rozmów i negocjacji przeprowadzanych z dłużnikiem.

Najistotniejszy w nich jest kontakt, który bezpośrednio i od razu prowadzi do rozwiania kluczowych kwestii. Dzięki rozmowie otrzymujemy odpowiedź na zapytania dotyczące prowadzonej sprawy, a diagnoza problemów ze spłatą zobowiązania jest znacznie prostsza.

Do windykacji polubownej używa się wielu narzędzi. Jednym z nich jest telefoniczny kontakt windykatora z dłużnikiem. Niewątpliwą zaletą tego sposobu windykacji jest jej wysoka skuteczność uzyskana przy stosunkowo niskich kosztach.

Osobiste zaangażowanie, poważne i konsekwentne podejście do sprawy - to cechy profesjonalnie prowadzonej windykacji. Dłużnik musi wiedzieć, że windykator wie wszystko na temat jego długów, sytuacji finansowej firmy, całokształcie okoliczności i historii jej prosperowania.

 

Osobisty kontakt – bezpośrednia konfrontacja z problemem

W przypadku konfliktowego dłużnika, spraw trudniejszych, częściej wychodzi się z rozwiązaniem, jakim jest windykacja terenowa. Ten rodzaj ma na celu wzmocnienie dotychczasowo przeprowadzonych działań, a windykator w celu rozmowy z dłużnikiem udaje się na spotkanie osobiście.

Gruntowne przygotowanie, zastosowanie odpowiednich argumentów i narzędzi negocjacyjnych, umożliwia osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Jak zaznaczają eksperci z portalu https://www.aif.com.pl/windykacja/Zdecydowanie się na  windykację terenową i bezpośrednie przeprowadzenie rozmów przynosi najczęściej oczekiwany skutek, bo skłania dłużnika do polubownego zakończenia sprawy oraz zawarcia ugody. W tego rodzaju windykacji wykorzystuje się również często miejsce spotkania. Nierzadko bowiem jest to teren firmy, co wprowadza pewien dyskomfort i bywa uciążliwe dla dłużnika. Wszystkie te czynniki mają przemożny wpływ na szybką i polubowną windykację”.

 

Krok po kroku do odzyskania należności

W tego typu działaniach należy zwracać uwagę tylko na profesjonalne firmy specjalizujące się w danej dziedzinie. Windykacja to proces trudny, skomplikowany, ale również dość delikatny. Podmioty prawnicze prowadzące windykację terenową w całej Polsce, ale również skutecznie korzystające z innych narzędzi takich jak wywiad gospodarczy, bez wątpienia zasługują na wyróżnienie. Szeroki zakres działania i umiejętne zastosowanie dostępnych narzędzi, bogate doświadczenie, ale też działanie zgodne z zasadami etyki windykacyjnej cechuje tylko profesjonalne podmioty takie jak np. AIF Kancelaria.

Sprawne dochodzenie należności, osobiste ustalenia z dłużnikiem i  działania przeprowadzane z klasą, prowadzą do rzetelnej spłaty całości zadłużenia.

Grupa Tipmedia
Podziel się: