NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WYWIEŚ FLAGĘ

  • 10.11.2021, 21:46
  • wideshop
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WYWIEŚ FLAGĘ

Podziel się:

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Patriotycznym obowiązkiem Polaków jest wywiesić w tym dniu flagę narodową.

Poniżej opisujemy, jak prawidłowo należy wywiesić flagę:

 

ABC POPRAWNEJ PREZENTACJI FLAGI POLSKIEJ

1. Flaga państwowa ma pierwszeństwo przed pozostałymi.

2. W przypadku prezentacji dwóch flag, polską umieszczamy po prawej stronie, patrząc od strony budynku.

3. Flagi powinny mieć taki sam rozmiar, zaś maszty tę samą wysokość.

4. W układzie pionowym flagi polskiej, kolor biały jest zawsze po lewej stronie, styczny z masztem.

5. Nie wolno wywieszać flagi na dachu. Tylko instytucje rządowe mają taki przywilej, Sejm, urzędy wojewódzkie.

6. Przy trzech masztach najważniejszy jest maszt środkowy, drugi jest po jego prawej stronie, trzeci po lewej.

7. Na maszcie środkowym eksponujemy zawsze flagę polską, na prawym miejską, gminną, wojewódzką, powiatową lub firmową, a na lewym flagę    

    UE lub innego państwa.

 

Nie eksponuje się flagi:

- zabrudzonej, uszkodzonej, niewyprasowanej.

Zniszczonej flagi RP nie wolno wyrzucić, należy ją spalić

 

wideshop


Pozostałe