Pierwsza część „malborskiego tryptyku” za nami

  • 25.11.2019, 08:00
  • Robert Lijka
Pierwsza część „malborskiego tryptyku” za nami Robert Lijka

Podziel się:

17 listopada na wystawie w MZM zatytułowanej „Mądrość zbudowała sobie dom...” dyrektor naczelny dr hab. Janusz Trupinda... „zgasił światło”, czyli dokonał oficjalnego jej zamknięcia. Zanim jednak to się stało, odbyły się jeszcze w kościele NMP na Zamku Wysokim warsztaty dla dzieci i dorosłych, którzy pokrywali barwną malaturą miniaturę figury Madonny z zewnętrznej empory zamkowego kościoła, lub kaligrafowali i iluminowali gotycki inicjał – logo wystawy. Średniowieczną oprawę muzyczną zapewnili dwaj utalentowani bracia Zakonu Najświętszej Marii Panny z zamkowego Działu Edukacji.

Wysiłkom adeptów średniowiecznej sztuki (choć w wiekach średnich zajęcia takie zaliczano do rzemiosł) przyglądał się sam wielki mistrz senior Zakonu Niemieckiego – o. Bruno Plater (czyli poprzednik obecnie sprawującego ten zakonny urząd o. Franka Bayarda). W pewnym momencie dostojny gość sam z zapałem przystąpił do upiększania wizerunku Patronki zakonu.
Dyrektor naczelny wyraził zadowolenie z efektów „wystawienniczego eksperymentu” jakim była „posezonowa” ekspozycja, na której zaprezentowano wiele wysokiej klasy zabytków, pozyskanych z ośrodków polskich i zagranicznych. Dotychczas bowiem wystawy o takiej randze i ważkości zagadnienia (dzieje państwowości krzyżackiej w Prusach) przygotowywano na sezon turystyczny. Odejście od tej „sezonowości” tchnęło jednak bujne życie w zamkowe mury i po sezonie, ponieważ wystawa została entuzjastycznie przyjęta przez zwiedzających. Mieli oni zresztą o wiele większy komfort w jej odbiorze, aniżeli w tłumnie odwiedzanym zamku w sezonie letnim. Sukcesem okazały się także  towarzyszące wystawie wspomniane warsztaty, prowadzone przez pracowników Działu Edukacji MZM. Wystawę wieńczyła kilkudniowa konferencja naukowa, na której wystąpili specjaliści z różnych dziedzin nauk historycznych (publikacja pokonferencyjna jest przewidywana na jesieni przyszłego roku).
Z kolei w maju przyszłego roku, planowana jest w MZM konferencja naukowa, dotycząca czasów nowożytnych malborskiej warowni – czyli dziejów wciąż niewystarczająco zbadanych. Konferencja ta łączyć się będzie z drugą częścią „malborskiego tryptyku” - wystawą o roboczym tytule „Malbork w granicach I Rzeczypospolitej”, planowaną na 2021 rok.

Robert Lijka

Zdjęcia (9)


Pozostałe