Środa, 26.06.2019

Karta stałego pobytu nie jest dla każdego cudzoziemca. Poznaj warunki

  • 22.08.2018, 12:00
  • Materiał partnera
Karta stałego pobytu nie jest dla każdego cudzoziemca. Poznaj warunki
W ostatnich latach Polska przeżywa napływ pracowników ze Wschodu. Większość z nich przebywa tutaj na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy, co wiąże się ze stałym obleganiem urzędów wojewódzkich celem uzyskiwania ich przedłużeń. Istnieje jednak inna forma, dzięki której cudzoziemiec może legalnie, nie martwiąc się zbytnio o żadne terminy, przebywać w naszym kraju. Nie dla wszystkich jednak jest ona dostępna.

Dla kogo możliwe jest zezwolenie na pobyt stały

Gdy znoszono wizy dla obywateli Ukrainy spodziewano się, że duża część z nich postanowi szukać szczęścia na zachodnich rynkach pracy. Tymczasem, zdecydowała się to tylko część z nich, paradoksalnie, niekoniecznie tylko z powodu tego, że zdążyli się przywiązać do Polski. Wielu jako powód rezygnacji z dalszych podróży, poza bliskością języka i kultury wymieniało bliskość własnego kraju. Zapewne więc u tylko części z nich należy się spodziewać, że będą chcieli tutaj budować swoją przyszłość na stałe.

Istnieją jednak grupy, które mają ku temu poważne powody. Są to cudzoziemcy, którzy weszli w związki małżeńskie z polskimi obywatelami, czy ci posiadający Kartę Polaka i inni o polskim pochodzeniu. Ponadto, przepisy wymieniają też m. in. osoby, którym udzielono w Polsce azylu, uchodźców i innych przebywający w kraju ze względów humanitarnych, ofiary handlu ludźmi, czy też małoletnie dzieci obcokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE. Do nich właśnie adresowana jest możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały. W niektórych przypadkach określono jeszcze m. in. wymóg zamieszkiwania w Polsce przed złożeniem wniosku przez określoną liczbę lat w sposób nieprzerwany. Oznacza on, że w okresie stanowiącym podstawę do ubiegania się o decyzję, przerwy w pobycie nie przekraczały w sumie dziesięciu miesięcy, a żaden z nich nie trwał dłużej niż sześć. Nie są do nich liczone m. in.  wyjazdy do pracy dla polskiego pracodawcy, czy te będą wynikiem szczególnej sytuacji osobistej.

Jak uzyskać decyzję i jakie korzyści z niej płyną

Konieczne jest złożenie w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania wniosku oraz wszystkich właściwych dla danego przypadku dokumentów uzasadniających uprawnienie do utrzymania pobytu stałego. Będą to więc m. in. odpisy aktów małżeństwa, kserokopie Kart Polaka, dowody polskiego pochodzenia, kopia decyzji o azylu itd. W roku 2018 dołączony został nowy wymóg: podobnie jak w przypadku ubiegania się o obywatelstwo, trzeba władać językiem polskim przynajmniej na poziomie B1. Nie dotyczy to dzieci do lat 16 oraz urodzonych w Polsce.

Pomyślne zrealizowanie procedury pozwoli na to, by do rąk cudzoziemca trafił dokument poświadczający wynikający z jej przejścia stan. Ważna przez 10 lat Karta pobytu stałego będzie jego podstawowym dokumentem tożsamości w kraju. Mając ją może już bez żadnych kolejnych zezwoleń mieszkać i pracować w Polsce, a także odbywać wyjazdy turystyczne na obszarze strefy Schengen do 90 w ciągu 180 dni.

Choć sama procedura nie jest skomplikowana, to powodzenie zależy od właściwego przygotowania dokumentacji. Szczególnie przy tym warto sięgać po pomoc specjalistów, takich jak ci z Visa and Work, od lat trudniących się legalizowaniem pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Ponadto, możemy liczyć na wszelkie inne wsparcie na każdym kolejnym etapie procedury, w tym reprezentowanie przed władzami przez pełnomocnika. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych nerwów w starciu z urzędniczą machiną.

Materiał partnera
Podziel się: