Obliczanie wynagrodzeń poprzez kalkulator brutto netto

  • 27.07.2018, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Obliczanie wynagrodzeń poprzez kalkulator brutto netto
Znamy już główne zadanie, jakie ma przed sobą kalkulator brutto netto, ale nie wiemy, jak interpretować obliczanie wynagrodzeń przez kalkulator płac ani jak wygląda schemat obliczania wynagrodzenia. O tym wszystkim dowiecie się z naszego artykułu.

Interpretowanie wynagrodzeń

Kiedy wprowadzimy wszelkie niezbędne dane dotyczące naszej pensji, kalkulator płac przedstawi nam wyniki w formie tabeli. Wyróżnione zostaną: płaca brutto, netto oraz całkowity koszt pracodawcy – trzy najważniejsze i najistotniejsze informacje dotyczące pensji. Tabela ukazuje również wyszczególnione koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika oraz wypłatą pensji.

Jak obliczyć wynagrodzenie poprzez kalkulator brutto netto?

Na samym początku należy ustalić, ile wynosi  wynagrodzenie brutto otrzymywane przez pracownika, zgodne z zapisem zawartym w umowie o pracę. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do obliczeń – od określonej pensji brutto obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne, które jest finansowane przez pracownika i odejmujemy je od kwoty brutto. Obecnie składki społeczne wynoszą:

  • składka emerytalna: 9,76%
  • składka rentowa:  1,5%
  • składka chorobowa: 2,45%

Następną czynność, jaką musimy wykonać jest obliczenie składki zdrowotnej. Kiedy odejmiemy od wynagrodzenia brutto składki społeczne – otrzymamy podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Warto pamiętać o tym, że składka zdrowotna wynosi 9 %, z czego tylko 7, 75% podlega odliczeniu od podatku. Następne, co robimy to obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. Aby to wykonać musimy od kwoty brutto odjąć wszelkie składki społeczne, a także koszty uzyskania przychodu. To pozwoli nam uzyskać  podstawę do opodatkowania. Warto też pamiętać o tym, że zwykłe koszty uzyskania przychodu wynoszą miesięcznie  111,25 zł, a podwyższone – 139, 06 zł. Następnym krokiem jest obliczanie podatku. Kwotę brutto, pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu, składki społeczne, obliczone zgodnie z oświadczeniem pracownika . Aby obliczyć podatek należy pomnożyć uzyskaną wartość przez 18 %. Wyliczoną kwotę podatku pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. Następnie, mnożymy, wcześniej obliczoną podstawę składki zdrowotnej, przez 7, 75%, aby potem odjąć otrzymaną kwotę od wartości obliczonego podatku. Ostatnim krokiem jest ustalenie pensji netto. Od kwoty brutto  odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obliczoną zaliczkę na podatek za pracownika.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: