11. rocznica Smoleńska i 81. rocznica Katynia

  • 10.04.2021, 07:55
11. rocznica Smoleńska i 81. rocznica Katynia

Podziel się:

11 rocznica Tragedii Smoleńskiej i 81 rocznica Zbrodni Katyńskiej będzie przebiegać w zupełnie innej atmosferze. Panująca epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizację większych obchodów.

10 kwietnia - czas zatrzymał się

Wszyscy przeżyliśmy ból, szok, niedowierzanie i oczekiwanie prawdy. Po 10 latach nadal czekamy i chcemy poznać przyczyny tej tragedii. To nasz obowiązek patriotyczny, mamy do prawo do tego, aby domagać się prawdy, jakakolwiek by nie była. Tego wymaga szacunek dla Ojczyzny i ofiar. Potrzebny jest czas, ale prawda zawsze się obroni. W katastrofie zginęło 96 znamienitych Polaków z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele, a do dzisiaj nie znamy przyczyn i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności.

 

Polacy pamiętają wszystkich pasażerów samolotu prezydenckiego, którzy ponieśli ofiarę w imieniu i w służbie Ojczyzny. Zginęli jadąc do Katynia na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę tragedii narodowej, zbrodni ludobójstwa, jaką było wymordowanie ponad 21000 polskich oficerów i cywili przez sowieckie NKWD. Należy ciągle przypominać , że w ka­ta­stro­fie 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem - największej tragedii narodu polskiego po II wojnie światowej, zgodnie z uchwałą Sejmu, zgi­nę­ło 96 osób, w tym pre­zy­dent RP Lech Ka­czyń­ski i jego Mał­żon­ka Maria. Wraz z Parą Pre­zy­denc­ką śmierć ponieśli również: prezydent na uchodźstwie, mi­ni­stro­wie, par­la­men­tarzyści wszystkich partii, sze­fo­wie cen­tral­nych urzę­dów pań­stwo­wych, do­wód­cy wszyst­kich ro­dza­jów sił zbroj­nych – 6 generałów NATO, a także ofi­ce­ro­wie Biura Ochro­ny Rządu i człon­ko­wie za­ło­gi rządowego Tu­po­le­wa. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska nie zadbał wtedy o interesy Polski, oddając w całości śledztwo w ręce Rosji. Skutkiem tego jest, że do dzisiaj wrak samolotu i czarne skrzynki nie wróciły do Polski. Nie zadbano też o cześć i honor polskiego żołnierza i polskich pilotów, tworząc gorszącą narrację.

Niezależnie od przyczyn tej wielkiej katastrofy, nie wolno nam o niej zapominać. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, aby podobnie jak kłamstwo katyńskie, które trwało przez wiele lat, trwało kłamstwo smoleńskie.

Pamiętajmy o uczczeniu ofiar tych Narodowych Tragedii. Naród Polski ma obowiązek o Nich Pamiętać i żądać całej prawdy!Pozostałe