Operacja zaćmy – jedyny sposób leczenia?

  • 09.12.2019, 08:39
  • kardiotel.pl
Operacja zaćmy – jedyny sposób leczenia?

Podziel się:

Niepodjęcie leczenia zaćmy grozi trwałą utratą wzroku. Zmętniałą soczewkę można usunąć wieloma sposobami, jednak najbardziej najpowszechniejszą metodą jest przeprowadzenie zabiegu fakoemulsyfikacji, który polega na rozbiciu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków, usunięciu jej i wstawieniu nowej sztucznej soczewki. Czy jest to jednak jedyny sposób leczenia? Czy można się ustrzec operacji zaćmy?

Fakoemulsyfikacja jest najbardziej powszechnym i uznanym za najskuteczniejszy zabieg usunięcia zmętniałej soczewki z oka. W trakcie operacji zaćmy w oku wykonuje się trzymilimetrowe nacięcie, przez które chirurg wprowadza głowicę fakoemulsyfikatora emitującą fale ultradźwiękowe. Sposób ten umożliwia rozbicie soczewki za pomocą ultradźwięków, a rozbita soczewka zostaje odessana za pomocą tego aparatu. Kolejnym krokiem jest wstawienie nowej sztucznej soczewki. Przed zabiegiem pacjenta przygotowuje się do operacji poprzez zapuszczenie kropel do operowanego oka. Operacja zaćmy przeprowadzana jest przeważnie w znieczuleniu miejscowym.

Usunięcie soczewki może być również przeprowadzone bez użycia ultradźwięków techniką non – phaco, czyli bezszwową metodą operacji. W tym przypadku zajętej soczewki nie rozbija się ultradźwiękami, ale tworzy się tunel twardówkowy o średnicy 6 – 7 milimetrów i tędy wyprowadza się zajęta soczewkę, a na jej miejsce wstawia się nową.

Najrzadziej już teraz stosowanym zabiegiem jest zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy (ECCE). Cechą charakterystyczną dla takiego zabiegu jest oszczędzenie torebki tylnej soczewki, co umożliwia wszczepienie implantu pomiędzy tęczówkę a zachowaną torebkę. Metoda ta wymaga wykonania dużego nacięcia – 10–14 milimetrów, dlatego powoli odchodzi się od tej metody zupełnie, ponieważ jest ona dość inwazyjna i często prowadzi do pooperacyjnych powikłań, głównie ze względu na wykonane nacięcie i konieczność zakładania szwów.

Operacja usunięcia zmętniałej soczewki jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów okulistycznych w Polsce. Sprawdź, gdzie najlepiej wykonać operację zaćmy: https://www.kardiotel.pl/operacja-zacmy-kiedys-i-dzis.

kardiotel.pl

Pozostałe