×
Niedziela, 24.03.2019

Leczenie po wypadku – czy możemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z polisy OC sprawcy zdarzenia?

  • 21.02.2018, 11:24 (aktualizacja 04.04.2018 12:22)
  • Grupa Tipmedia
Leczenie po wypadku – czy możemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z polisy OC sprawcy zdarzenia?
Podziel się:
Straty będące następstwem wypadku są często trudne do oszacowania. Zwłaszcza te, które dotykają sfery psychicznej i rodzą różnego rodzaju traumy. Nie zawsze udaje się również doprowadzić nie tylko umysł i emocje, ale również zranione ciało do stanu sprzed kolizji. Jak zatem wrócić do kondycji, formy sprzed feralnego zdarzenia? O jaką pomoc i świadczenia możemy się starać? Czy przysługuje nam zwrot kosztów związywanych np. z dodatkowym, specjalnym żywieniem?

Kosztowne leczenie utrapieniem poszkodowanych

Niestety leczenie kosztuje, niezależnie od tego, czy korzystamy z państwowych świadczeń, czy z prywatnej opieki. Często kończy się to koniecznością ponoszenia znacznych wydatków. Zastosowania nowoczesnych metod leczenia, czy użycie specjalistycznego sprzętu do badań, sprowadzenie lekarstw z zagranicy, daje większą gwarancję skuteczniejszego i szybszego dojścia do zdrowia.

Lista kosztów, których zwrotu możemy się domagać, jest dosyć rozbudowana. Ich zakres reguluje przepis art. 444§1 k. c., w którym to używa się określenia „wszelkich kosztów” leczenia, wypływających z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powstałych w wyniku czynu niedozwolonego.

Oczywiste jest, że jako pierwsze pojawią się koszty związane z odpowiednią opieką zdrowotną i rehabilitacją, nierzadko bardzo specjalistyczną.

Poczynając od leków, maści, czy specjalnych preparatów stosowanych w celu zniesienia dolegliwości bólowych lub też usprawniających terapię, poprzez koszty rehabilitacji, czy konsultacji u lekarzy specjalistów, włącznie z zakupem sprzętu ortopedycznego  - ortez, kul, wózków inwalidzkich itd., możemy ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem sprzętu, czy skorzystaniem z omawianych usług medycznych - mówi przedstawiciel kancelarii odszkodowawczej AIF.

Inne wydatki podlegające rekompensacie z OC sprawcy

O tym, że można starać się również o zwrot kosztów specjalnego dożywiania lub związanych z przystosowaniem mieszkania do nowych potrzeb poszkodowanego wspomina się znacznie rzadziej. Oczywiście są to jednak równouprawnione, w poszczególnych przypadkach niezbędne sposoby dochodzenia do zdrowia, które wpisują się w katalog kosztów związanych z uszkodzeniami ciała lub rozstrojem zdrowia.

Dodatkowo do tej listy zapisuje się także konieczność zapewnienia opieki osób trzecich lub też koszty związane z transportem poszkodowanego, nie tylko na rehabilitacyjne zabiegi, lecz również na wizyty do lekarzy, czy do szpitala.

Rzetelna opieka i pomoc prawna

W okolicznościach, gdy stajemy się poszkodowanymi wskutek wypadku, możemy ubiegać się odpowiednie odszkodowanie dotyczące np. zwrotu kosztów leczenia, czy utraconych zarobków, ale również zadośćuczynienie za doznane cierpienia psychiczne, czy też specjalną rentę. Jednakże najbardziej skutecznym i sprawnym narzędziem będzie pomoc specjalistycznego podmiotu. Tylko kancelaria z bogatym doświadczeniem i zespołem fachowców w dziedzinie odszkodowań daje gwarancje wywalczenia wszystkich należnych świadczeń.

 

Materiał partnera

Grupa Tipmedia

Pozostałe