Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Malbork 82-200
al. Wojska Polskiego 502