II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Malbrok 82-200
al. Wojska Polskiego 493