niedziela, 25 września 2022 13:44
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Inauguracja Roku Kulturalnego 2020/2021 w cieniu koronawirusa

Nowy rok kulturalny rozpoczynaliśmy co roku w październiku pięknym koncertem i wręczaniem nagród kulturalnych. To wydarzenie, na które malborscy artyści i mieszkańcy czekają przez cały rok. Tym razem przez epidemię koronawirusa nie można organizować dużych spotkań z udziałem publiczności, ale można docenić osoby zasłużone dla kultury w naszym mieście. Na dzisiejszym (08.10) spotkaniu burmistrz Marek Charzewski i przewodniczący RMM Paweł Dziwosz wręczyli nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Panom Jackowi Albrechtowi i Mariuszowi Długoszowi.
  • Źródło: UM Malbork
Inauguracja Roku Kulturalnego 2020/2021 w cieniu koronawirusa

Poniżej udostępniamy list burmistrza na Inaugurację Roku Kulturalnego 2020/2021:

Szanowni Państwo

W październiku każdego roku spotykaliśmy się z twórcami, artystami, organizatorami i promotorami działalności kulturalnej, popularyzatorami kultury, pracownikami instytucji kultury oraz osobami uczestniczącymi w życiu kulturalnym Miasta Malborka na uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego. Spotkanie to każdorazowo było okazją do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym oraz wymiany poglądów i myśli o kulturze.

Bieżący rok to czas szczególny w działalności kulturalnej, bardzo doświadczonej skutkami panującej pandemii COVID-19. Życie w pandemii przyniosło ogromne zmiany we wszystkich sferach życia, bardzo mocno przy tym dotykając sferę kulturalną, z powodu znacznego ograniczenia jej działalność. Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zamroziła życie kulturalne, przesuwając je do stref prywatnych i „świata wirtualnego” pozwalającego na zdalny wymiar obecności.

W minionym sezonie kulturalnym musieliśmy zrezygnować z wielu sztandarowych imprez organizowanych dotychczas w Naszym mieście. Także wiele wydarzeń kulturalnych w całym kraju zostało odwołanych bądź przełożonych.

Niemniej jednak cieszę się, że wielu z Nas sytuacja ta bardzo motywowała do podjęcia działań zapewniających ciągłość działalności artystycznej i przetrwania tych trudnych czasów. Cieszę się, że dzięki pełnej pasji pracy artystycznej, podejmowane były i są różne działania w obszarze promowania twórców i ich dokonań, edukacji kolejnych pokoleń, inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Inauguracja Roku Kulturalnego to okazja, aby nagrodzić osoby, które nierozerwalnie związane są z kulturą w Naszym mieście, rozpowszechniają ją, promują i są z nią całym sercem. Artyści odgrywają bezcenną rolę w krzewieniu, upowszechniania oraz popularyzacji kultury i sztuki, a przy tym wpływają na kształt i jakość Naszej kultury.

Swoje uznanie kieruję przy tym do osób, które w 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zostały nagrodzone za osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym za twórczość artystyczną, popularyzację i upowszechnianie kultury oraz organizowanie działalności kulturalnej w Mieście Malborku.

Nagrody w 2020 r. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali Pan Jacek Albrecht i Pan Mariusz Długosz.

Pan Jacek Albrecht to artysta, który uzyskał tytuł magistra sztuki na kierunku Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest również absolwentem Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Warszawskiej oraz członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Gdański. Ponadto jest konserwatorem zabytków architektury, miłośnikiem zabytków Pomorza, autorem książek i licznych artykułów o zabytkach miasta Malborka. Wraz z żoną Anną prowadzi autorską pracownię plastyczną oraz autorskie galerie: „Nad papierem” i „Pod brzozami”. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i niektóre rodzaje grafiki. Artysta miał około dwudziestu wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i przeglądach regionalnych sztuki. W ostatnich latach systematycznie wystawia swoje aktualne prace wraz ze swoją żoną, plastyczką Anną Albrecht na wystawach indywidualnych w galerii Nova w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Jego inicjatywą były też „Wtorki plastyczne” w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw w zabytkowych wnętrzach dawnej fabryki cygar w Malborku, w ramach których prowadził nieodpłatne warsztaty plastyczne i udzielał bezpłatnych konsultacji i korekt prac tworzonych w domu. Zainicjował tam również i współtworzył działalność nowej galerii sztuki w mieście „Alternatywa” i „Galerii jednego obrazu”. W 2020 roku Jacek Albrecht wydał książkę „Santyr. Szkice do monografii”. Jest to efekt badań artysty, w których próbuje udowodnić, że zaginiony krzyżacki Zantyr to dzisiejsza Szkoła Łacińska, która powstała na średniowiecznych murach. To już trzecia pozycja poświęcona w całości zabytkowemu obiektowi.

Pan Mariusz Długosz od 28 lat jest pracownikiem Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Swoją przygodę z kulturą rozpoczął od pracy w Miejskim Domu Kultury w Malborku w 1992r.. Jest animatorem kultury zaangażowanym w wiele projektów, które niejednokrotnie wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Jego cechy osobowościowe są gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym, umiejętnościom pracy w zespole oraz umiejętnościom sprawnego działania w sytuacjach stresowych praca z Panem Mariuszem to sama przyjemność. Jest głęboko zaangażowany w działalność w dziedzinie kultury. Przez wiele lat z ogromną pasją i zaangażowaniem prowadził zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży. Od początku swojej pracy był bardzo zaangażowany w animowanie życia kulturalnego w Malborku. Nie sposób zliczyć, ile wydarzeń i imprez w tym czasie przygotował pod kątem obsługi graficznej: a w tym banerów, ulotek, zaproszeń, plakatów i wielu, wielu różnych publikacji przygotowywanych przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Urząd Miasta Malborka. Corocznie jest zaangażowany w organizację Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce i przygotowuje oprawę graficzną wszystkich wydarzeń związanych z tym festiwalem. Pan Mariusz Długosz latami wspiera twórczość plastyczną w różnych środowiskach twórczych. Od wielu lat organizuje także w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji wystawy w galerii „Nova”, a wcześniej w galerii „Na lewo”.

Inaugurację Roku Kulturalnego 2020/2021 rozpoczynamy inaczej niż dotychczas, ale z ufnością, że działalność kulturalna w nowej, wywołanej przez COVID-19, rzeczywistości, nadal będzie dostarczała Nam nieprzemijających emocji i wrażeń oraz zapewni Nam możliwość uczestniczenia w działaniach kulturalnych.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów Data rozpoczęcia wydarzenia: 18.08.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 02.10.2022 wernisaż: 15 września 2022, godz.18:00 wystawa czynna: 16 września - 2 października 2022, w godz. 12.00-18.00 miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk Artyści: Badowska Wilga, Bau Jarosław, Bereźnicki Kiejstut, Bielawski Andrzej, Bryzgalski Kuba, Buczkowski Jan, Cybulski Daniel, Czerniawski Józef, Cześnik Henryk, Dobrowolska Alina, Dolega Zuzanna, Florczak Robert, Garczyński Przemysław, Garnowski Michał, Gliszczyński Krzysztof, Gorczyński Maciej, Ignatowicz Filip, Jadczuk Aleksandra, Józefowicz Katarzyna, Józefowicz Piotr, Kalkowski Kazimierz, Karmasz Andrzej, Kornacki Jacek, Krechowicz Dominika, Krechowicz Jerzy, Kucharski Tomasz, Lasecki Hugon, Lejman Dominik, Lipnicki Sławomir, Łajming Włodzimierz, Łopaciński Przemysław, Miszkin Teresa, Model Marek, Modzelewski Jarosław, Nathan Piotr, Nowicka Hanna, Osicki Janusz, Ostrogórski Jerzy, Pela Magdalena, Pęk Mateusz, Plota Janusz, Pieleszek Jakub, Polkowski Krzysztof, Przyżycka Agata, Reinert-Faleńczyk Anna, Sobczyk Marek, Starzec Teresa, Sylwestrowicz Arkadiusz, Świeszewski Maciej, Targońska Maria, Treppa Zbigniew, Waligórska Anna, Widyński Aleksander, Wróblewski Krzysztof, Wrzesiński Marek, Zaremba Wiesław, Zawicki Marcin, Zdybel Jacek Impulsem do stworzenia wystawy, było przekazanie Uczelni przez córkę Profesora Kazimierza Ostrowskiego, Panią Honoratę Pilszyk, podobrazi, jakie pozostawił po sobie Mistrz. Były to płótna zagruntowane przez Artystę osobiście, gotowe do dalszej pracy, niektóre z ledwo zaczętym szkicem lub próbą pozostawionego koloru. Gdy zobaczyłem je w pracowni w Gdyni (a było to w 2015 roku), pomyślałem, że te podkłady mogłyby stać się inspiracją do stworzenia nowych prac, rodzaju symbolicznej kontynuacji, dokończenia dzieła przez innych malarzy. Przygotowanie wystawy prac namalowanych przez innych twórców, na płótnach należących do Kazimierza Ostrowskiego, było ideą intrygującą, wartą zaangażowania. Podobrazia dość szybko powędrowały nie tylko do jego absolwentów i przyjaciół, ale także artystów z innych ośrodków, przyjaciół związanych z Galerią Koło (w której prace Profesora prezentowane były na wystawie inaugurującej działalność galerii w 1995 roku). Gest ten został przyjęty z zainteresowaniem jako duże wyzwanie artystyczne. Ponieważ ilość podarowanych „Kachowych” płócien była ograniczona, wracając ponownie do pomysłu realizacji wystawy, postanowiłem ją rozszerzyć. Zaproponowałem udział w wystawie wszystkim pracownikom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ważny jest udział w projekcie najmłodszych pracowników Wydziału Malarstwa, którzy nie mieli okazji poznania profesora Kazimierza Ostrowskiego, znają osobę Profesora tylko z opowieści. Celem wystawy jest wyrażenie uznania dla twórczej postawy Kazimierza Ostrowskiego i jego artystycznych zmagań. Jest to także wyzwanie wobec historii i dziedzictwa kultury. Warto przekazywać naszą wspólną historię nowym pokoleniom, które stają się jej symbolicznymi spadkobiercami. Poprzez udział artystów różnych generacji, będziemy mogli przyjrzeć się artystycznym ideom, które mimo pokoleniowych różnic, posiadają wspólny rodowód. Istotny jest także modernistyczny rys w twórczości Profesora i jej relacja z malarstwem współczesnym. W obecnym roku 2022 mija 105 rocznica urodzin Profesora i pewnie gdyby żył, celebrowalibyśmy ją hucznie. Mamy niecodzienną okazję by tak się stało, by na chwilę wrócić do wspólnie spędzonych chwil. W 2002 roku byłem pomysłodawcą utworzenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, którą Zarząd Okręgu ZPAP w Gdańsku przyznaje dorocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. W 2010 roku, pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa, zainicjowałem wydawnictwo o charakterze dokumentacyjnym, w którym sporo artystów mogło się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z osobą Profesora. Wielu z nich nie ma już wśród z nas. Pozostają nieocenione słowa, które z czasem nabierają szczególnej wymowy. Rozpoczęty dialog wymaga kontynuacji, by mógł rozwijać się w czasie, nabrać impetu. Ważną częścią projektu jest wydawnictwo, które zostanie zrealizowane po wystawie. Biorący udział w tym przedsięwzięciu artyści, będą mogli zaprezentować nie tylko swoje dzieła, ale także wspomnienia związane z Profesorem oraz refleksje odnoszące się do czasów studiów na Wydziale Malarstwa. To niecodzienne spotkanie jest dla nas wszystkich okazją, by oddać hołd Profesorowi oraz docenić Jego wiarę w sztukę i przepełnione pasją oddanie profesji malarza. Krzysztof Gliszczyński Kurator: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński Współpraca kuratorska: dr Daniel Cybulski Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku Patroni medialni: trójmiasto.pl, Magazyn „Linia”, Magazyn Trójmiejski „Prestiż”, "Notes na 6 tygodni", Radio Gdańs Wydarzenie FB:  https://www.facebook.com/events/422290226552438  Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów
Zatem Najświętsza Maria Panna Musi Oglądać Swoją Sprofanowaną Siedzibę Data rozpoczęcia wydarzenia: 23.08.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 30.12.2022 Wydarzenia / Wystawa „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę” – Malbork między polityką a sacrum (1772-1856) Wystawa „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę” – Malbork między polityką a sacrum (1772-1856)   BURZLIWA HISTORIA ZAMKU W MALBORKU TEMATEM NOWEJ WYSTAWY „ZATEM NAJŚWIĘTSZA MARIA PANNA MUSI OGLĄDAĆ SWOJĄ SPROFANOWANĄ SIEDZIBĘ” MALBORK MIĘDZY POLITYKĄ A SACRUM (1772-1856)  Muzeum Zamkowe w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie zaprasza na wystawę „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę” – Malbork między polityką a sacrum (1772-1856), która dostępna będzie dla zwiedzających od 24 września 2022. -Zamek w Malborku jest jednym z najważniejszych zabytków na świecie. W 1997 roku został wpisany na listę UNESCO, co jest potwierdzeniem jego znaczenia dla całej ludzkości. Już od momentu powstania wzbudzał zainteresowanie i podziw, a od ponad 200 lat prowadzone są tu systematyczne badania i prace konserwatorskie. Niniejsza wystawa opowiada o początkach tego, trwającego do dziś procesu, w którym używane były argumenty naukowe, konserwatorskie, ale także ideologiczne. Malbork nie jest bowiem obiektem neutralnym ideologicznie. Jest wpisany w skomplikowaną historię ziem dzisiejszej północnej Polski, łączy dzieje pogańskich plemion pruskich, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Królestwa Prus i zjednoczonych Niemiec, a nieodłącznym elementem jego historii (nie tylko średniowiecznej) jest zakon krzyżacki i jego legenda o pozytywnym i negatywnym zabarwieniu. Wszystkie te czynniki miały wpływ na proces funkcjonowania zamku i jego odbudowy w XIX i XX wieku. Prezentowana wystawa jest opowieścią o zamku ze szczególnym uwzględnieniem początków jego odbudowy w pierwszej połowie XIX wieku.- Komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Wystawa stanowić będzie swoistą opowieść o tym, jak kształtował się współczesny obraz malborskiej twierdzy, który swoje korzenie ma w burzliwej historii zamku z przełomu XVII i XIX wieku. Kuratorem wystawy jest Justyna Lijka z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku, która przygotowała ekspozycję we współpracy kuratorskiej z dr hab. Januszem Trupindą, dr hab. Christoferem Herrmannem, Bartłomiejem Butrynem, Arturem Dobrym i Bartoszem Skopem. Wystawa odkryje przed nami kulisy utraty pierwotnej tożsamości zamku w wyniku podjętych w ostatniej ćwierci XVIII i początkach XIX wieku przez administrację pruską utylitarnych prac budowlano-adaptacyjnych, które wpisywały się w ogólną strategię zagospodarowywania nowych prowincji. Odarły one pokrzyżacką warownię z czytelnych przez stulecia symbolicznych znaczeń oraz architektonicznych atrybutów majestatu i władzy terytorialnej wielkich mistrzów. Odmieniły całkowicie jej obraz w topografii miasta i Żuław Wiślanych, czyniąc z zamku jednostkę militarną podporządkowaną władzy centralnej w Berlinie. -Burzliwa historia zamku i jego dziejowe znaczenie nie zostały wykreślone ze zbiorowej pamięci. Były wciąż żywe w historiografii, literaturze podróżniczej. Przypominane głosem starożytników, dostrzegających w dziełach z przeszłości ważki element tożsamości, kształtujący więzi społeczne i poczucie pruskiego patriotyzmu, doprowadziły w pierwszych dekadach XIX stulecia do daleko idących zmian w podejściu władz pruskich do malborskiego zamku, czego kulminacją była jego pierwsza restauracja zainaugurowana w sierpniu 1817 roku.- Komentuje Justyna Lijka, kurator wystawy. Eksponaty dostępne na wystawie przeprowadzą zwiedzających przez historię przemian budowlanych zamku malborskiego, prezentując jej na poły zrujnowany wygląd z końca XVIII wieku wraz z fazami kształtowania się Pruskiego Panteonu - politycznej kreacji z czasów romantycznych. Odkryją nową perspektywę patrzenia na pokrzyżacką warownię, jaką proponował Friedrich Gilly i początki pruskiej „białej legendy” o Zakonie Niemieckim. Ważnym elementem wystawy jest cykl „Schloss Marienburg in Preussen”, czyli pierwszy album graficznych widoków zamku malborskiego z końca XVIII wieku, który w znacznym stopniu wpłynął na postrzeganie roli ceglanej warowni w kręgach oświeconych elit pruskich. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane wątki ideologiczne, ukazujące zamek krzyżacki w Malborku jako element patriotycznej pochwały zakonu w społeczeństwie pruskim, kiedy stał się romantycznym symbolem, swoistym znakiem pamięci, łączącym wszystkich mieszkańców prowincji pruskiej pod patronatem Hohenzollernów. Ekspozycja ukaże także, jak polityka historyczna Theodora von Schöna wpłynęła na romantyczną restaurację zamku malborskiego (1817–1856) i jak wyglądała praca niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla w procesie odbudowy twierdzy. Zwiedzający będą mogli poznać eksponaty ukazujące symbole jedności monarchii pruskiej i jej poddanych powstałe w tamtym okresie, jak również wybitne przykłady malarstwa historycznego i oszklenia witrażowego. Teksty będące elementem wystawy i opisy eksponatów zostały sporządzone w formacie ETR, łatwym do czytania i zrozumienia, które pomogą osobom z dysfunkcjami intelektualnymi zapoznać się z tematyką wystawy. -Wystawa jest efektem wielu kwerend naukowych przeprowadzonych w ostatnich latach i ukazuje ich efekty. Prezentuje po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, jak dotąd wciąż mało znany, okres w historii zamku malborskiego i związaną z nią historyczną wykładnię traktującą o podłożach ideowych romantycznej restauracji, która odbywała się przy znacznym wsparciu mieszkańców prowincji różnych stanów i rodziny królewskiej. Zobaczymy na niej nieistniejący, zatarty już w kolejnych fazach przebudowy, portret zabytku z pierwszej połowy XIX wieku. Zgromadzone na wystawie artefakty ze zbiorów niemieckich w wielu przypadkach po raz pierwszy zawitają do Polski, co stanowi owoc dobrej współpracy i rangi ekspozycji.- dodaje Justyna Lijka Na wystawie zrealizowanej ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pojawią się eksponaty z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie, jak również użyczone przez Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Bibliotekę Elbląską, Bibliotekę Gdańską PAN, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Malborku oraz instytucje niemieckie: Akademie der Künste w Berlinie, Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz: Kupferstichkabinett, Kunstbibliothek, Münzkabinett, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg w Poczdamie: Aquarellsammlung, Gemäldesammlung , Archiv Königliche Porzellan Manufaktur Berlin, Archiv / Schatzkammer des Deutschen Ordens w Wiedniu, Generallandesarchiv Karlsruhe oraz kolekcji prywatnych. Zatem Najświętsza Maria Panna Musi Oglądać Swoją Sprofanowaną Siedzibę
Reklama
zachmurzenie duże

Temperatura: 17°CMiasto: Malbork

Ciśnienie: 1013 hPa
Wiatr: 10 km/h

Reklamapromienniki
Reklama
Reklama
a